Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng
Sau khi truy cập vào website để tham khảo hoặc đặt hàng, bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của Aothundep.com  Vui lòng xem kỹ các quy định và góp ý để chúng tôi có thể xây dựng website Aothundep.com ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của các bạn.
  • Quyền lợi bảo mật thông tin của bạn
Khi đăng ký nhận thông tin tại website Aothundep.com  bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của bạn tại cty sẽ được bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

    Điều khoản sử dụng
  • Trách nhiệm của bạn khi sử dụng website Aothundep.com
Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website Aothundep.com  Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của Aothundep.com ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống

Bấm Chia Sẻ Ngay

TIN DÙNG BỞI HƠN 3.500+ DOANH NGHIỆP, THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU: