In Hình Lên Áo

In Hình Lên Áo - In hình ảnh lên áo có sẵn

In Hình Lên Áo

Bảng Giá In Logo, Chữ, Hình Lên Áo Có Sẵn 

(IN LOGO, IN TÊN CÔNG TY, IN HÌNH VẼ, IN  ÁO LỚP, IN ÁO NHÓM, IN ÁO THUN)

Số lượng
In 1 màu
1 vị trí
In 2 màu
1 vị trí
In 3 màu
1 vị trí
In 4 màu
1 vị trí
10
32.000
60.000
75.000
105.000
20
24.000
45.000
60.000
75.000
30
18.000
38.500
57.000
60.000
50
15.000
30.000
45.000
44.000
100
10.500
24.000
30.000
32.000
200
7.500
15.000
21.000
27.000
300
6.000
14.000
18.000
21.000
400
5.500
12.000
15.000
18.000