Thêu Logo Vi Tính, In Logo Lên Áo Đồng Phục


Thêu Vi Tính:Nhận thiết kế, may áo thun vàthêu logo, thêu áo đồng phục theo yêu cầu với hơn 12 kiểu thêu khác nhau loại:Thêu Vi Tính, thêu tay, các kiểu thêu chữ thập, thêu cross stitch, thêu backstitch, thêu đơn giản, thêu sa hạt, thêu mũi cành cây... Thêu Logo - In Logo Chúng tôi hoàn thành suất sắc việc thêu logo lên quần áo đồng phục bằng máy thêu áo thun chuyên dụngSau khi Thêu Logo áo đồng phục có thể ủi đượcChi tiết mũi thêu sắc xảo.Màu ch…


Bấm Chia Sẻ Ngay

TIN DÙNG BỞI HƠN 3.500+ DOANH NGHIỆP, THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU: