Câu Chuyện Của Chúng Tôi

Năm 2006, cậu sinh viên với chiếc đồng phục nóng của nhà trường, với thời tiết sài gòn + buổi thể thao vận động. Phần logo in tên trường bong nhanh chóng không còn lưu làm kỷ niệm sinh viên được.

Năm 2008, cậu trở thành lập trình viên có mặc áo đồng phục công ty, cảm thấy không vừa, rộng thùng thình. Đồng nghiệp nước ngoài của cậu còn cảm thấy không phù hợp. Đa số công ty may thời điểm đó không quan tâm tới đẹp. Trễ hẹn

Năm 2010 với khát vọng mong muốn tạo ra sản phẩm đồng phục mặc đẹp thời trang & thoải mái. Chuyên nghiệp, tham vọng vươn ra toàn thế giới.

Năm 2012 có chi nhánh Hà Nội

Năm 2014 - Nay: chi nhánh Bình Dương, Đồng Nai, Buôn Mê Thuột, không uỷ quyền cửa hàng, tất cả nhân viên chi nhánh đều được tranning chuyên môn nghiệp vụ từ công ty chính trước khi thành lập.

Câu Chuyện Của Chúng Tôi

Câu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng Tôi
Câu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng Tôi
Câu Chuyện Của Chúng Tôi

Câu Chuyện Của Chúng Tôi
Câu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng Tôi

Câu Chuyện Của Chúng TôiCâu Chuyện Của Chúng Tôi

Câu Chuyện Của Chúng Tôi
Câu Chuyện Của Chúng Tôi

Câu Chuyện Của Chúng Tôi
Câu Chuyện Của Chúng Tôi

Câu Chuyện Của Chúng Tôi

Bấm Chia Sẻ Ngay

TIN DÙNG BỞI HƠN 3.500+ DOANH NGHIỆP, THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU:

HÀ NỘI
(024)7308 3789 - 0972 999 202
Tp.HCM
(028)777 888 68 - 0971 819 819
GÓP Ý: 0968 911 888