May Đồng Phục Ngân Hàng BIDV Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

  • May Đồng Phục Ngân Hàng BIDV Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam đã lựa chọn công ty aothundep làm nhà cung cấp đồng phục
  • Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam tính theo tổng khối lượng tài sản và doạm thu năm 2016 và là doanh nghiệp lớn thứ tư Việt Nam theo báo cáo của UNDP năm 2007

Bấm Chia Sẻ Ngay
Xếp hạng: 5/5 - Số phiếu bầu: 1506 - Url: